Category: encuesta online

#TheLastSEOAndWebDesign : #TestAB #Migration and #UX

SEO Split-Testing: How to A/B Test Changes for Google https://moz.com/blog/seo-split-testing-a-b-test-changes-google Site Redesign & Migration Tips To Avoid SEO & UX Disasters http://searchengineland.com/site-redesign-migration-tips-avoid-seo-ux-disasters-236768

L’APRENENTATGE COL·LABORATIU I SIGNIFICATIU AMB LES TIC

Objectiu i idees clau:  Les TIC són l’eina més poderosa de dinamització en l’aprenentatge col·laboratiu i significatiu: conceptes de connectivisme i singularitat tecnològica i rol docent del segle XXI, tast i dinàmica TIC, recull de sumari d’accions TIC en formació. Estructura i recursos: PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA DINÀMICA (1’) Targetes dels Àvatars INTRODUCCIÓ TEÒRICA DEL MARC […]